Regulamin sklepu internetowego e-Fajura

 

I. Warunki ogólne

1. Strona e-fajura.pl jest prowadzona przez firmę:

AKTD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Al. Jana Pawła II 27

00-867 Warszawa

AKTD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wpisana jest do  Rejestru Przedsiębiorstw KRS w Sądzie Rejonowym XII Wydział Gospodarczy KRS w Warszawie oraz posługuje się w obrocie następującymi numerami identyfikacyjnymi:

NIP: 7123190378

REGON: 060547447

KRS: 0000341439

2. Adres do korespondencji:

E-Fajura Magic Cloud Vape Shop

ul.. Żelazna 40

00-832 Warszawa
tel: 665-65-43-43

e-mail: biuro@e-fajura.pl

 

3. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem e-fajura.pl (dalej Sklep Internetowy) umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu tylko dla podmiotów gospodarczych. Sklep internetowy nie prowadzi sprzedaży na odległość dla klientów indywidualnych.

4. Informacje zawarte na stronie stanowią ofertę dla podmiotów gospodarczych oraz  informację dotyczącą oferowanych produktów w sklepie stacjonarnym dla klientów indywidualnych.

5. Wszystkie ceny przedstawione na stronie są cenami brutto i zawierają już podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki i ewentualnej opłaty manipulacyjnej.

6. Strona e-fajura.pl przeznaczona jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

7. Zakup w sklepie internetowym e-fajura.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Zatwierdzenie zamówienia oznacza zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację.

 

II. Dane osobowe

1. Administratorem Danych Osobowych jest AKTD Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 27; 00-867 Warszawa

2. Dane osobowe uzyskane podczas składania oferty, zawarcia umowy, wyrażenia zgody marketingowej, wykorzystujemy w następujących celach:

 • zawarcia i wykonania umowy – przez czas trwania umowy oraz czas po jej zakończeniu, aż do momentu poprawnego wykonania umowy,

 • wykonania spoczywających na Administratorze obowiązków prawnych:

  • wystawienie i przechowywanie faktur, w tym dokumentów księgowych,

  • obsługa prawa do odstąpienia od umowy oraz reklamacji w terminie i formie przewidzianej przez przepisy prawa,

  • przez czas niezbędny do wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego,

 • wysyłanie treści marketingowych – przez czas istnienia zgody na otrzymywane treści marketingowych;

 • obsługi usługi newslettera w wypadku zarejestrowania się na liście mailingowej przez klienta.

3. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych jest:

 • uzyskana zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

 • wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądanie przed zawarciem umowy;

 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

4. Określenie czasu, przez który dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane:

 • przez czas wykonywania obowiązków np. wystawienia faktury,

 • przez czas, w którym przepisy nakazują AKTD Sp. z o.o. przechowywać te dane np. podatkowo,

 • przez czas, w którym AKTD Sp. z o.o. może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku np. otrzymać karę finansową z urzędów państwowych,

 • dla marketingu bezpośredniego, usługi newslettera przez czas trwania udzielonej zgody.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania i wyrażenia zgody na przetwarzanie, nie jest możliwe przyjęcie i realizacja zamówienia klienta lub usługi newslettera.

6. Składając zamówienie w Sklepie Internetowym lub rejestrując się na liście mailingowej newslettera klient wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie właściciela Sklepu Internetowego oraz na ich przetwarzanie.

7. Rejestrując się na liście mailingowej klient wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych przekazywanych drogą elektroniczną zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 poz. 1204 z 2002 r.) w formie okresowych wiadomości mailowych informujących klienta o towarach, promocjach lub usługach dostępnych w Sklepie.

8. Zebrane dane osobowe klienta będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

9. Klientowi przysługuje prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania,

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

 • usunięcia danych osobowych (prawo do zapomnienia),

 • przenoszenia danych do innych administratorów,

 • sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych:

  • niezależnie od uprawnień Klientowi przysługuje w dowolnym momencie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

  • firma AKTD Sp. z o.o.  po otrzymaniu od Klienta sprzeciwu, zaprzestanie przetwarzania danych osobowych Klienta.

10. Odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych ponosi Klient.

11. Dane podane w formularzach mogą być przekazane:

 • podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje,

 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu dokonywania zwrotów na rzecz Klienta,

 • podmiotom nabywającym wierzytelności – w razie nieopłacenia przez Klienta faktur w terminie,

 • podmiotom współpracującym z firmą AKTD Sp. z o.o.  przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych.

12. Administrator Danych Osobowych nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

13. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie nie jest przeprowadzane bez wyraźnej zgody Klienta.

14. Klient ma możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie Jego danych osobowych narusza przepisy prawa (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

15. Firma AKTD Sp. z o.o. informuje, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób bezpieczny, zgodny z regulaminem świadczenia usług, umową oraz z przepisami prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

16. AKTD Sp. z o.o.  dokłada wszelkich starań, aby zapewnić możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

III. Procedura składania i realizacji zamówień

1. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie". Przed zatwierdzeniem zamówienia Klient dokonuje wyboru sposobu dostarczenia zakupionych towarów, sposobu płatności za zamówienie oraz dodatkowo przy jego potwierdzeniu akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu (pkt 6).

2. By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, zalecane jest założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

3. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.

4. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta – będą przyjęte do realizacji następnego dnia roboczego. Dniami roboczymi są wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem sobót, niedziel i dni uznanych za święta ustawowo wolne od pracy na mocy odrębnych przepisów, jak również dni, w których e-Fajura Magic Cloud Vape Shop jest nieczynny. O dniach, w których e-Fajura Magic Cloud Vape Shop jest nieczynny, informacja będzie na stronie internetowej (www.e-fajura.pl) z odpowiednim wyprzedzeniem.

5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma AKTD Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

6. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe nie będą rozpatrywane w przypadku: nie podania lub podania błędnego NIP, nie podania adresu e-mail, braku telefonu kontaktowego oraz danych firmy, braku adresu do wysyłki. Firma AKTD Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za źle zaadresowaną wysyłkę w przypadku podania błędnego adresu.

7. Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia Klient zostanie poinformowany o głównych cechach świadczenia (zamówionych towarów), łącznej cenie za świadczenie wraz z podatkiem VAT dla klientów z polskim NIP, ceną za transport pierwszego kartonu wysyłkowego oraz ewentualną opłatą manipulacyjną. W przypadku wybrania przedpłaty jako formy płatności Klient otrzymuje fakturę proformę z wiążącą kwotą do zapłaty i danymi bankowymi do wpłat. W razie odstąpienia od umowy Biuro informuje o kosztach transportu za zwrot zakupionego towaru. Przed złożeniem zamówienia klient obowiązany jest nadto potwierdzić, że wie, iż złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Do potwierdzenia składanego zamówienia klient używa przycisku oznaczonego czytelnym napisem „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

8. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje na podane konto e-mail, automatycznie generowaną przez Sklep wiadomość, która stanowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży towarów. Po ukończeniu procesu pakowania w przypadku wysyłki, Klient otrzyma mail z systemu GLS informujący o przygotowaniu paczki do wysyłki. W przypadku odbioru osobistego Klient otrzyma wiadomość na podane konto e-mail o możliwości odbioru zamówienia w sklepie stacjonarnym. Jest to równoznaczne z finalizacją realizacji złożonego zamówienia.

9. W Sklepie dopuszczalne są następujące formy płatności:

 • przelewem na konto (przy czym w odniesieniu do nowego klienta - konieczność uiszczenia przedpłaty w wysokości 100% zamawianego towaru; pozostali klienci z maksymalnie 14 dniowym terminem płatności),

 • za pobraniem – przy odbiorze zamówienia od przedstawiciela firmy kurierskiej GLS,

 • gotówką – w przypadku odbioru osobistego ze Sklepu.

10. Firma AKTD Sp. z o.o. wystawia fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP w formularzu zamówienia.

11. Wysyłki towaru w Polsce realizujemy firmą kurierską GLS na koszt odbiorcy oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz INPOST. Zamówienie jest realizowane na adres wskazany przez klienta w zamówieniu.

12. W przypadku wysyłki towarów realizowanych za granicę, ich terminy oraz koszty dostawy ustalane są indywidualnie.

13. Koszt wysyłki zależy od objętości zamówionych towarów (wielkość i waga paczki) i wybranej formy płatności.

16. Przedpłatę klient dokonuje po otrzymaniu faktury proforma mailem. Oryginał faktury zawsze dołączony jest do przesyłki, na życzenie klienta może zostać przesłany drogą mailową.

V. Reklamacje

1. Sklep jest obowiązany dostarczać towary bez wad. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar posiada wady, Klientowi przysługuje prawo do skorzystania z uprawnień z tytułu rękojmi, stosownie do postanowień Kodeksu cywilnego. Klient jest obowiązany złożyć reklamację wysyłając zawiadomienie drogą elektroniczną. Klient powinien przesłać reklamowany towar wraz z opisem wad do Sklepu (na adres podany w punkcie 2 Regulaminu).

2. Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: 665-65-43-43.

3. Po opłaceniu kwoty pobrania i pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera - w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.

Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

 1. Zawiadomienie o reklamacji powinno zostać wysłane drogą elektroniczną na adres mailowy reklamacje@e-fajura.pl. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest:

·         zdjęcie kartonu

·         zdjęcie towaru

·         podanie nr. dokumentu zakupu

 1. Następnie należy dostarczyć do nas produkt, który chcesz zareklamować, dołączając do niego pisemne oświadczenie, w którym opiszesz szczegółowe powody reklamacji produktu, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji). Sprzęt dostarczony do naprawy gwarancyjnej musi być czysty, parownik opróżniony, zestaw musi być kompletny. Sprzęt brudny z wylanym liquidem z parownika do opakowania, niekompletny nie zostanie przyjęty do naprawy.

 2. ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki lub dostarczenia przedmiotu, poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.

 3. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy.

 4. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

 5. Towar reklamowany należy dostarczyć we własnym zakresie na adres: e-Fajura Magic Cloud Vape Shop, ul. Żelazna 40, 00-832 Warszawa, w opakowaniu uniemożliwiajacym jego uszkodzenie podczas przesyłki wraz z paragonem lub numerem zamówienia. Towar musi być kompletny.

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: sklep@e-fajura.pl lub telefonicznie: 665-65-43-43. Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.

 Zwrot produktów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, masz prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. 

Zwracany produkt nie może nosić śladów używania - każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty.

 Jeżeli chcesz dokonać zwrotu produktu:

 1. Odeślij zakupiony produkt w nieuszkodzonym stanie i w oryginalnym opakowaniu wraz z całą jego zawartością.

 2. Dołącz do przesyłki pisemne oświadczenie, w którym zawrzesz chęć zwrotu produktu, a także numer konta, na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy.

 3. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością).

 4. Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na Twój adres email prześlemy informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu produktu. Na załączony numer konta w ciągu 7 dni zostanie dokonany zwrot pieniędzy. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

Jeżeli Twój zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania), przekażemy Ci na wskazany adres email informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W ciągu 7 dni roboczych na wskazany adres zwrotny odeślemy produkt, pokrywając koszt przesyłki.

 

VI. Postanowienia końcowe

1. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu wymagane jest korzystanie przez Klienta z najnowszych dostępnych przeglądarek internetowych obsługujących bezpieczne protokoły szyfrowania, takich jak najnowsze wersje Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari itp.

2. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

3. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia, specyfikacji zamówienia lub faktury VAT dołączonej do przesyłki.

4. Wszelkie pytania lub wątpliwości związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Klient może zgłaszać mailowo pod adres: biuro@e-fajura.pl.

5. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu. O wszelkich zmianach Regulaminu sklepu internetowego klient zostanie poinformowany przy najbliższym logowaniu na stronę www.e-fajura.pl i poproszony o akceptację zmian.

6. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez Sklep Internetowy, nie krótszym jednak niż 7 dni od daty zamieszczenia ich na stronie www.e-fajura.pl.