Polityka prywatności sklepu

ADMINISTRATOR

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przechowywania, gromadzenia i wykorzystania danych osobowych pozyskanych przez Sklep internetowy e-Fajura Magic Cloud Vape Shop, działający pod adresem www.e-fajura.pl, należącym do AKTD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jana Pawła II 27, NIP 712-31-90-378, REGON 060547447; zwanego także dalej Administratorem.


DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z usług Sklepu, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu oraz numeru telefonu. Dane te przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”)
.

CEL PRZETWARZANIA

Dane osobowe imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu pozyskane w procesie Logowania oraz w procesie dokonywania zakupu niezbędne są do realizacji Państwa zamówień. 

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

• Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
• Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
• Ciążący na nas obowiązek prawny, zwłaszcza związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
• Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
• Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośrednio skierowanego do Państwa w formie dopasowanych reklam (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

PODANIE DANYCH

Podanie danych jest dobrowolne, ale w przypadku zawarcia umowy będzie niezbędne do jej zrealizowania. Nie podanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji umowy (dokonania zakupu) poprzez witrynę Sklepu.

OKRES PRZETWARZANIA

Państwa dane będziemy przetwarzać tylko przez czas, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

• przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
• ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez Strony
• zostanie przyjęty Państwa sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych był uzasadniony interes administratora lub dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.

W zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.


BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.


PAŃSTWA UPRAWNIENIA

Ponadto przysługuje Państwu prawo żądania:

• dostępu do Państwa danych osobowych,
• ich sprostowania,
• usunięcia
• ograniczenia przetwarzania,
• żądania przeniesienia danych do innego administratora.

A także prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

• z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora),
• jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.


USŁUGI ZEWNĘTRZNE, ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Państwa dane. Poniżej lista podmiotów:
• Podmiot realizujący dostawę towarów (DPD, InPost, DHL, UPS, Poczta Polska).
• Dostawca płatności (PayU)
• Osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność.
• Dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia serwisu internetowego.
• Podmiot prowadzący magazyn.
• Hostingodawca.
• Podmiot zapewniający system mailingowy.
• Biuro księgowe.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

Administrator nie współpracuje z podmiotami zewnętrznymi spoza Unii Europejskiej.


PLIKI COOKIES

Pliki cookies to dane informatyczne, w postaci niewielkich plików tekstowych, które wysyłane są przez Sklep i przechowywane na komputerze Użytkownika naszego Serwisu. Zawierają informacje związane z korzystaniem przez Użytkownika z Witryny i Sklepu internetowego.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu obsługi i ulepszania Witryny. Służą do zapamiętywania preferencji Użytkownika oraz zapewniają możliwość udostępnienia Użytkownikowi interesujących informacji.
Administrator strony wykorzystuje pliki cookies w następującym celu:
- konfiguracja Serwisu - dostosowanie ustawień Strony internetowej do preferencji Użytkownika, optymalizacja korzystania ze Strony,
- analiz i audytu oglądalności - zbieranie ogólnych danych statystycznych.

Pliki cookies mogą mieć charakter:
- tymczasowy - usuwane są z chwilą zamknięcia przeglądarki,
- stały - są przechowywane również po zakończeniu korzystania z Witryny i pozostają do momentu ich skasowania. Mechanizm cookies stałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani innych poufnych informacji.

Użytkownik może samodzielnie zmieniać ustawienia dotyczące plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej, a także w każdej chwili usunąć pliki cookies za pomocą odpowiednich funkcji w przeglądarce, której używa.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).


KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Jeśli chcą Państwo skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych, bądź uzyskać informacje dotyczące naszej polityki prywatności prosimy o kierowanie zapytań w formie e-mail na adres biuro@e-fajura.pl